Zaproszenie

Uchyl szerzej drzwi, zajrzyj do środka. Jeśli Ciebie zaciekawiło, to zapraszam dalej...

Open the door wider and look inside. If you are curious what you can find, you are welcome to enter and explore...

开大门,看看里面。如果你想知道,我邀请你到里面...